Utställning Tecknings- tävlingen Den tänkande handen

Vårutställningen Den tänkande handen är en årligen återkommande stipendietävling för unga tecknare. De nominerade 2024 och deras verk presenteras här i ett digitalt galleri april till juni.

H.M. KONUNGENS STIPENDIETÄVLING vänder sig till unga tecknare inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område. Tio tävlingsdeltagare nomineras varje år av en urvalskommitté utsedd av Konstakademien och inbjuds att ställa ut sina tävlingsbidrag i en vårutställning. Stipendietävlingen och utställningen är ett samarbete mellan Kungl. Hovstaterna och Konstakademien.

Ansökningsperioden 2024

Ansökningsperioden är 11 januari–1 februari 2024, på:

EN JURY utser tre av de tio nominerade till ett stipendium om 100.000 kr vardera. Juryn består av H.K.H. Prins Carl Philip, Elisabeth Alsheimer Evenstedt, Ständig sekreterare vid Konstakademien samt ledamöter av Konstakademien (presenteras senare).

STIPENDIEVINNARE 2023: Den tänkande handens stipendium år 2023 tilldelades Josef Alexanderson, Lina Göhle och William Jernberg. Stipendieceremonin äger rum under hösten 2023.

DEN TÄNKANDE HANDEN 2024
VISAS DIGITALT APRIL TILL JUNI

I den Bernadotteska familjen har det i varje generation funnits kulturellt engagemang med viljan att stödja dem som arbetar med konst. Här vill vi särskilt lyfta fram Gustaf VI Adolf som var med och grundade Nationalmusei vänner 1911 och vars mångåriga stöd till Nationalmuseums teckningstävling 'Unga tecknare' har varit en avgörande inspirationskälla för teckningstävlingen 'Den tänkande handen'. Att använda sin ställning för att uppmärksamma, hjälpa och stödja unga konstnärer var en självklarhet för gamle kungen och är det även för vår nuvarande Kung liksom för Prins Carl Philip som ingått i juryn för stipendietävlingen sedan starten 2017.

De nominerade 2023